Aske Haslund Fabech

Aske Haslund Fabech

Aske har tidligere været produktionschef og udviklingschef hos Skaarhoj og har nu skabt Helium Living. Her laver han produkter som gør det muligt, at bo super lækkert på omkring 30 m2 pr. person, som er hvad forskning estimerer er realistisk at gøre bæredygtigt. Produkterne bliver i videst muligt omfang lavet af hurtig regenererende materialer som træ, og produkterne designes til at kunne produceres lokalt.

“Jeg er ved at udvikle en hel produktlinje af indretningprodukter, der bla. Inkludere toiletskab til badeværelset på 1 m2, sko stativ til den smalle entré og et nedtræksskab, der gør det muligt at gemme sin ting væk oppe i højden men med let adgang, fordi skabet kan trækkes ned.”

“Min motivation for at starte virksomheden og arbejde med denne type produkt handler om, at byggeri udleder helt op omkring 40% af de globale drivhusgasser, og står for en tilsvarende andel af resourceforbrug og affald. Den letteste måde, at nedbringe det enorme aftryk, er ved at bygge mindre. Vi skal renovere og udnytte nuværende bygninger langt mere, og rykke lidt tættere sammen, hvis vi skal finde en bæredygtig balance.” 

“Målet er at forholde sig til bæredygtighed på alle niveauer, fra materialer, produktion, virksomhedsdrift, produkt brugsfase, vedligehold og genanvendelse.”

“Fælleskabet og alt den viden, der kollektivt er i Maker er fantastisk og sammen med værksteds facilitererne,  er det så meget lettere, at komme i mål med projekter.”

“Jeg er fået oplærring i brug af maskiner, sparring omkring produktdesigns, markedsføring, idéer, og blevet gjort opmærksom på en hel masse institutioner, virksomheder og programmer. Derudover giver fællesskabet bare en stor arbejdsglæde.”

 

Hvis I skulle anbefale Maker, hvordan ville jeres anbefaling se ud?


“Maker kan hjælpe til med at få dig i mål, hvis du arbejder med fysiske produkter, som du vil bygge en bæredygtig virksomhed op omkring.”

Kirstine Kolling Hansen
Canairi


Translate »