Malou og Thalia

Malou & Thalia

Studio 21st er en strategisk design duo, og med et afsæt i social bæredygtighed er deres mål, at skabe produkter, der kan være med til at højne menneskers livskvalitet. Dette gør de ved at have et tæt samarbejde med brugerne og andre relevante aktører gennem hele deres designproces, hvor de inkluderer dem gennem interviews, observationer, workshops og testperioder.


”Vi er ved at udvikle et læringsredskab til skoleelever. Elever er af natur energiske, og har ofte et stort behov for minimal bevægelse og aktivering af følesansen. Når eleverne skal sidde stille og følge med i undervisningen, prøver de at indfri dette behov for minimal bevægelse, gennem diverse aktiviteter ved deres skoleborde. Disse aktiviteter larmer ofte og skaber unødvendige forstyrrelser og konflikter, som skaber en ur0, der påvirker både elever, lærere og det generelle læringsmiljø.
Vi ønsker, med vores læringsredskab, at anerkende elevernes behov for minimal bevægelse, og bidrage til et roligere læringsmiljø, uden unødvendige lyde og forstyrrelser, hvor både elever og lærere kan koncentrere sig. Læringsredskabet fungerer som et supplement til den eksisterende undervisning, og imødekommer elevernes individuelle behov for minimal bevægelse og aktivering af følesansen i læringssituationer.”


”Motivationen for at skabe læringsredskabet kommer af, at det er et redskab, vi selv godt kunne have brugt, da vi gik i skole. Derudover er vi de mennesker, der undersøger ting med hænderne, og har de bedste forudsætninger for at lære og forstå, når vi arbejder og interagerer med fysiske materialer og objekter.””Studio 21st har et afsæt i social bæredygtighed, og derfor arbejder vi også i tæt samarbejde med vores brugere og andre relevante aktører. Derudover arbejder vi selvfølgelig også henimod at materialerne i vores produktion er bæredygtige.”


Hvis I skulle anbefale Maker, hvordan ville jeres anbefaling lyde?


”Maker og Viadukten har været ideelt for os og vores arbejde, da Maker huser både kontor og værksted. Dette muliggør at vi kan have en fleksibel hverdag, hvor der aldrig er langt fra idéer til produktion af nye prototyper, da vi altid har værksteder lige ved hånden.

Derudover er det fantastisk at være en del af et kreativt og inspirerende miljø med de andre medlemmer. Hos Maker er der et rigtig godt fællesskab, så på trods af at vi er en lille virksomhed, har vi følelsen af, at vi har mange kollegaer og med en bred diversitet. Her er det altid muligt at finde en hjælpende hånd, få sparring eller få et godt råd med på vejen.”

I kan læse mere om Studio21st på deres LinkedIn

Dilara Özlü
Daniela Doe


Translate »