OPENNEXT – Open source hardware development

OPENNEXT - Open source hardware development

Nutidens industrielle produktskabelse er dyrt, risikabelt og uholdbart. Men det behøver det ikke at være. I øjeblikket samles SMV’er og producenter i Europa for at ændre den måde, vi skaber, producerer og distribuerer produkter på.

Vi etablerer nye samarbejder mellem virksomheder og forbrugere med fokus på miljøvenlig mobilitet, forbrugerelektronik og bestillingsmøbler.

OPENNEXT søger at give både virksomheder og forbrugere mulighed for at co-designe og co-fremstille produkter baseret på nye tankegange, nye forretningsmodeller og nye kollaborative softwareløsninger.

Maker samarbejdede i 2021 med virksomhederne Stykka og XYZ Cargo om at udvikle nye produkter, der kan være med til at rykke ved forståelsen af den ordinære forretning, kombineret med en værdifuld åbenhed i tilgang, design og lokal produktion.

I 2022 udvider vi samarbejdet med LydbyDissing, Manyone og The Washing Machine Project, hvor udvikling prototyping sker i Viadukten med inddragelse af Makers community og en række eksperter.

Lad os ændre måden, vi tænker åbenhed, så vi kan udvikle bæredygtige løsninger, der gavner alle.

CIRCuiT - Circular construction in regenerative cities
The Refrigeration Project


Translate »