The Refrigeration Project

The Refrigeration Project

X

Maker

At bygge en prototype af et off-the-grid køleskab på en uge er ingen sag – hvis man ved at det kan hjælpe tre milliarder mennesker med at få adgang til nedkøling.

Under det store europæiske projekt Open Next har Maker etableret et samarbejde med UK-baserede The Washing Machine Project.

Open Next er et stort europæisk projekt, hvor 19 partnere fordelt over ni europæiske lande deltager. Formålet med projektet er at udforske hvordan samarbejdet mellem virksomheder og kreative netværk af forskellige kompetencer i åbne online fora kan fungere. Det vil sige at virksomhederne gør alle deres filer offentligt tilgængelige og stiller spørgsmål til eksisterende netværk for at få bidrag til idéudvikling, produktionsmetoder og test. 

Målet med projektet er yderligere at arbejde med hvordan Open Source Hardware kan være et ben i fremtidige forretningsmodeller for små og mellemstore virksomheder.

Maker blev kontaktet af teamet bag The Washing Machine Project, der har udviklet en off-the-grid vaskemaskine til brug i verdens fattigste områder. Teamet bag The Washing Machine Project har under arbejdet med vaskemaskinen identificeret en lige så stor udfordring ift mangel på nedkøling. De kontaktede derfor Maker for at høre om muligheden for at udvikle og lave den første prototype af et køleskab gennem brug af Open Source samarbejde.

The Washing Machine Project Team fra UK

Vi tog udfordringen op med at facilitere et samarbejde via The Refrigeration Projects (TRP), da det var en ambitiøs opgave, hvor vi kunne udforske potentialet for Open Source Hardware. Samarbejdet kulminerede i uge 13 hvor vi i Makers faciliteter udviklede og byggede en funktionel prototype af køleskabet.

Vi tog imod udfordringen, da vi her havde en fælles ambition om at skabe et produkt, som direkte vil bidrage til en positiv udvikling i verden. Verden har set nok hvide tekopper, så her har vi virkelig fået fat i et projekt, der kan skabe effekt.

Over en fire måneder lang udviklingsperiode har vi jævnligt holdt møder med udviklingsteamet fra UK og diskuteret elektroniske løsninger, åbninger, brugervenlighed og design. Det hele kulminerede i uge 13, hvor et team af kompetente mennesker fra Makers netværk arbejdede hårdt på at videreudvikle og bygge prototypen her i København.

Over en fem dages sprint blev arbejdsopgaverne uddelegeret: Lisa og Anders arbejdede på vandkammeret, Leif og Rasmus arbejdede på elektronikken og Erika og Emil arbejdede med alt, der skulle produceres i træ alt fra konstruktion til den yderste casing.

The Refrigeration Project - Prototype team

Vi havde daglige touch points med TRP i UK. Her vendte vi de tanker og erfaringer teamet i København havde fået i løbet af dagen, hvilke udfordringer de stod overfor, og hvordan de ville løse dem. Teamet i København holdt desuden også daglige møder, hvor vi diskuterede dagens arbejde. Disse møder viste sig hurtigt at være det allervigtigste for samarbejdet. På møderne blev teamet alignet ift hvor de andre teammedlemmer var i processen. Med stor respekt for hinandens arbejde kløede teamet på i forhold til at blive færdig med egne ansvarsområder, men også hele tiden være klar til at støtte hinanden og forberede samlingen af køleskabet.

I Maker er vi virkelig stolte over hvordan projektet er forløbet. Vi har sat rammerne for projektet og haft et ambitiøst mål om at bygge den første funktionelle prototype på bare en uge. Vi har arrangeret et team af dygtige og kompetente mennesker, som ikke kendte hinanden i forvejen, og set hvordan de hos os rent faktisk formåede at komme i mål med at bygge en funktionel prototype.

Da den sidste skrue var skruet i fredag tændte vi for nedkølingen og køleskabet virkede! Vi havde inviteret teamet fra UK, som holdt oplæg om hvordan de med vaskemaskinen har formået at bla. empower kvinder, fordi tiden brugt på vasketøjet er blevet mere end halveret – hvilket frigiver tid til en masse andet.

Med køleskabet forventer UK teamet at kunne være med til at styrke levestandarden for disse mennesker, da både mad og medicin vil kunne blive bevaret nedkølet så holdbarhed forlænges og madspild formindskes.

OPENNEXT - Open source hardware development
AM Maker


Translate »