Prototyping: En kort afklaring

Prototyping: En kort afklaring

At fysiskgøre nye ideer er helt centralt i Makerkulturen. I innovations- og designprocesser kaldes denne fysiskgørelse for prototyping. For mange handler prototyping om selve det at fysiskgøre en ellers tænkt ide. Men prototyping handler mere om at udvikle, konkretisere og forbedre en ide, et produkt eller en ydelse. Og det kan de fleste organisationer vinde ved.

Hvor mange prototyper skal man lave?

Sådan lyder et typisk spørgsmål, når vi vejleder i produkt- eller konceptudvikling.  Hertil svarer vi altid ”uendeligt mange”. Det centrale er at formulere formålet med at prototype. Skal I udvikle på et nyt koncept? Skal I teste en funktionalitet? Eller er det tid til, at jeres brugere skal interagere med jeres nye produkt? Svaret på disse spørgsmål afgør, hvilken form for prototype I skal arbejde med, og hvordan I skal arbejde med den. Alt det kan vi hjælpe med i Foreningen Maker.

Lad os lige afklare de mest stillede spørgsmål:

Hvad er prototyping?

At prototype betyder at man laver en fysisk testmodel af en spritny ide, en videreudvikling af et koncept eller en eksisterende arbejdsgang, som man gerne vil udfordre.

Hvorfor skal man prototype?

Man skal prototype for at sikre, at alle er enige om en ide, for at videreudvikle noget eksisterende eller for at teste den på sine brugere.

Når man gør det fysisk, bliver man tvunget til at blive konkret. Selvom man måske mener, at man har talt alle aspekter af et koncept igennem og at alle er enige, forholder det sig oftest anderledes, når først konceptet bliver gjort fysisk. Her bliver det helt tydeligt, om kunden går til højre eller venstre i den nye butik eller om lågen skal åbne indad eller udad på det nye produkt.

Prototyper kan tage mange former, nogle er tykke, andre tynde. Nogle er flotte, andre funktionelle. Dit formål med at bygge prototypen afgør materialer og funktioner.

Vi laver ikke fysiske produkter, så vi kan ikke prototype?

Alt kan og bør prototypes. Vi sammenligner det ofte med en musiker. Musikeren skriver sjældent en hel sang og sætter sig ved klaveret for at spille den. Nej, hun sidder ved klaveret, skriver lidt og spiller det. Hun tester altså hele tiden sit produkt.

Det samme bør organisationer gøre – også selvom de laver koncepter eller serviceydelser.

Hvordan kommer vi i gang?

Start altid med at planlægge jeres prototype. Den planlægning starter med spørgsmålet: Hvorfor bygger vi denne her prototype? Hvad skal den bidrage med. Svarene kan være mange: som en del af ideudviklingen, brugertest, funktionstest, designtest osv.

Når I er klar på, hvorfor I bygger jeres model, er I klar til at beslutte, hvordan den skal bygges. Skal I teste en funktion, kan det være at meget af modellen er bygget i pap. Skal I teste på designet har I måske fået den produceret i 1:1.

Det var kort om prototyping. Prototyping er meget mere end det og det fortæller vi med glæde mere om over en kaffe

God fornøjelse. 

Her er et eksempel på, hvordan vi hjalp Københavns Kommune med at prototype og udvikle på en smart rottefælde, der kunne sende signal, når der var fangst.
Nordic Grow: Hvordan man gør en prototype bæredygtig?